PROFIL SBI

Jl. Raya Cimerang No. 24, Desa Cimerang - Padalarang - Bandung Barat - Indonesia. YAYASAN PENDIDIKAN MANAJEMEN INSIDI (Ypemain) >>Notaris : R. Sabar Partakoesoema, SH., MH. No. 17,- tanggal 15 Juli 2007-No.rek.Bank BRI :3682-01-001874-53-0, a.n. Iwanudin, ST., S.Pd. Cs : DIWAN - e-mail = bundaliainsidi@gmail.com by diwan masagi. JADWAL LES/PRIVAT/PELATIHAN/BIMBINGAN : BANDUNG (KAMIS - SABTU) DAN SUKABUMI (Minggu - Rabu) telp. 082121400809
LCD Text Generator at TextSpace.net

Monday, July 23, 2012

Filled Under:
,

Pokok-pokok Ajaran Aswaja


sekarang kita lanjut ke pokok2 ajaran Aswaja, pokok-pokok Ajaran Aswaja berpedoman kepada teladan Rasulullah SAW. dan para sahabat, dalam aspek keyakinan, amal-amal lahiriah, maupun akhlak hati. ketiga dimensi ini kemudian menjadi ajaran pokok agama islam. Sebagaimana isyarat dalam redaksi hadist riwayat Imam Muslim yang mengisahkan datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Untuk bertanya mengenai iman, islam dan Ihsan.
Iman, islam dan ihsan merupakan tiga pilar yang harus diyakini dan diamalkan seorang muslim secara universal.  Ketiganya harus dijalankan secara seimbang dan menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan. Menurut Syaikh 'Izzuddin Ibnu 'Abdissalam, objek ajaran iman adalah penataan hati. Esensi islam diartikan sebagai penataan aspek lahiriah, sedang ihsan menata aspek rohaniah.
Menengok sejarahnya, muncul pula berbagai disiplin ilmu yang serius membahas tiap-tiap aspek ajaran tersebut. Dimensi iman dipelajari dalam ilmu akidah (tauhid), Islam diteliti dalam ilmu syari'at (fiqih). Sedang, ihsan dibahas dalam ilmu akhlak (tasawuf).


sumber : http://nafasfiqih.blogspot.com/2012/02/pokok-pokok-ajaran-aswaja.html





0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...